Αλλαγή οθόνης iphone επισκευή οθόνης

Τσάμι – οθόνη αφής ( digitizer ) Οθόνη υγρού κρυστάλλου ( LCD )

επισκευή οθόνης iPhone 4s

αλλαγή σπασμένης οθόνης

Επισκευή iPhone 4s : Μια από τις πιο συνηθισμένες  περιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων και ιδιαίτερα των iPhone είναι  να πέσει κάτω και να σπάσει . Δεν  προσέξαμε καλά και μας γλίστρησε  από τα χεριά ή έφυγε από την τσέπη του μπουφάν  και έσπασε η οθόνη.Δεν υπάρχει  λόγος να ανησυχείτε. Είμαστε εδώ  να επισκευάσουμε το τηλέφωνο σας  άμεσα  με γνήσια  ανταλλακτικά  και να  με το χαμηλότερο κόστος.

Aλλαγή οθόνης iphone, επισκευή σπασμένης οθόνης

Αφαιρούμε προσεκτικά την σπασμένη οθόνη και τοποθετούμε γνήσια ( Genie part) ή OEM ακολουθώντας την εργοστασιακή διαδικασία. Μετά την επισκευή  ή συσκευή σας θα φαίνεται σαν καινούργια.


επισκευή οθόνης iPhone 3Gs

αλλαγή σπασμένης οθόνης

Επισκευή iPhone 3Gs Αφαιρούμε προσεκτικά την σπασμένη οθόνη και τοποθετούμε γνήσια ( Genie part) ή OEM ακολουθώντας την εργοστασιακή διαδικασία. Μετά την επισκευή  ή συσκευή σας θα φαίνεται σαν καινούργια.

Aλλαγή οθόνης iphone, επισκευή σπασμένης οθόνης


επισκευή iPhone 4

αλλαγή σπασμένης οθόνης

Eπισκευή iPhone 4 : Μια από τις πιο συνηθισμένες  περιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων και ιδιαίτερα των iPhone είναι  να πέσει κάτω και να σπάσει . Δεν  προσέξαμε καλά και μας γλίστρησε  από τα χεριά ή έφυγε από την τσέπη του μπουφάν  και έσπασε η οθόνη.Δεν υπάρχει  λόγος να ανησυχείτε. Είμαστε εδώ  να επισκευάσουμε το τηλέφωνο σας  άμεσα  με γνήσια  ανταλλακτικά  και να  με το χαμηλότερο κόστος.

Eπισκευή iPhone 4

Αφαιρούμε προσεκτικά την σπασμένη οθόνη και τοποθετούμε γνήσια ( Genie part) ή OEM ακολουθώντας την εργοστασιακή διαδικασία. Μετά την επισκευή  ή συσκευή σας θα φαίνεται σαν καινούργια.


επισκευή iPhone 3G

αλλαγή σπασμένης οθόνης

Αφαιρούμε προσεκτικά την σπασμένη οθόνη και  Μετά την επισκευή  ή συσκευή σας θα φαίνεται σαν καινούργια.

επισκευή οθόνης iPhone 5 – 5c – 5s

αλλαγή σπασμένης οθόνης  

Αλλαγή οθόνης iPhone 5